صنایع دستی و ابزار و ادوات کشاورزی

صنایع دستی و ابزار و ادوات کشاورزی

در گذشته ای نه چندان دور از این ابزار و آلات استفاده میشده از دوستان خواهشمندیم که اگر عکس و اطلاعاتی راجع به این مطلب دارند برای ما بفرستند.

;kl; (3)

 ;kl; (1)