دهه ۶۰

 Copy of PIC_1781از راست به چپ: زنده یاد نصرت الله سرلکیان ، یدالله خوانساری ، قاسم مهدی و مرحوم محمدعلی محمدی  Copy of PIC_1784از راست به چپ: کاظم جعفری ، روح الله جعفری ، قاسم مهدی ، زنده یاد محمدعلی محمدی و قاسم مجیدی
 Copy of PIC_1785مخالف خوان: محمدحسین احمدی ، کتاب به دست: صفرعلی مجیدی ، عباس خوانساری و آقابرادر کمانکش  PIC_1788عبدالحسین یاری در نقش شیر خدا
PIC_1816قاسم مهدی ، علی رحم جعفری ، علیشاه اسدی ، زنده یاد محمدحسین محمدی و مرحوم علی بابا رضایی  uytuسوار بر اسب : قاسم مهدی ، پیاده : علی رحم جعفری و علیشاه اسدی سال ۱۳۶۰

Copy of PIC_1789
محمدولی احمدی(عبای قهوه ای پوشیده) و شخص سوار بر اسب:قاسم مهدی
 PIC_1810
 PIC_1813باقر احمدی،اسماعیل محمدی،زنده یاد عقیل خوانساری،غلامرضا اسدی،رسول احمدی و زنده یاد مسعود محمدی  w (80)
 IMG_0hj7k003  IMG_00016
 IMG_00043jj  IMG_82o34
 IMG_00601  IMG_82633
 IMG_82932