فولادی

 IM1G  IM4G
 IM5G  IM8G
 IMdG  IMG
 IMG_000a1  IMG_000e6 4copy
 IMG_000ghn9 copy  IMG_000y7
 IMG_00aa13  IMG_00e20
 IMG_00d19  IMG_00g01
 IMG_00f04  IMG_00j10
 IMG_00n15  IMG_00803 copy
 IMG_00q08  IMG_00u06
 IMG_00w13  IMG_0g0120 copy
 IMG_00y23  IMG_0001
 IMG_001i8 copy 2  IMG_001r2
 IMG_0003i copy 2  IMG_0003m copy
 IMG_00w11  IMG_0007s copy 2

IMG_00055حسین بیات فرزند زنده یاد قدرت بیات

IMG_00054 copy 2محمد بهرنگ اولین سپاه دانش روستای چهارطاق-دهه ۴۰

 IMG_00053مرحوم احمدرضا فولادی

 IMG_00521صفر فولادی

 IMG_0408  IMG_00075 copy
 IMG_00141  IMG_00167
 IMG_000672  IMG_00622
 IMG_00616  IMG_c0002

 mir7مرحوم عبدالعلی محمدی،علیحسین مجیدی و  احمد فولادی

 mir5
 mir3  mir1
 DSC000ff98  DSC00f09a6
 DSC0009w3از راست به چپ:حاج محمد فولادی و طاهر بیات(پسرخاله همسر محمد فولادی و معمار کاخ های سلتنطی)تاریخ عکس:حدود ۶۰سال پیش  DSC00099مشهدی علی فولادی تاریخ گرفتن عکس:قیام پانزده خرداد۱۳۴۲
 DSC0011g49  DSC00101
 DSC00100بیاض دعا با کاغذ تیرمه و جلد چرمی طلاکوب ۱۲۸۸قمری  DSC00109دعای ریلی(بیاض دعا) معصوم بن کاظم الحسینی المازندرانی ۱۲۵۵قمری ساکن ارض القدس-مشهد المقدس
 DSC00102  DSC00108
 DSC00118  DSC00114
 DSC00119 DSC001312
 DSC00115  DSC00111
 IMGeعبدالحسین فولادی  IMG_0004 zcopy
 IMG_0001  mir9
 mir811  milr13
 DSC00593  IMG_20160922_045632
 IMG_20170213_085238