تماس با ما

 

هدف از تهیه این سایت معرفی روستا بهشما عزیزان بوده ودرج هرگونهعکس و مطلب در سایت صرفا جهتسرگرمی ورضایت خاطر شما عزیزانبوده وقصد هیچ گونه توهین یا اهانتبه هیچ شخص ،طایفه،قوم وغیره رانداشته و نداریم. خوشحال میشویم نظرات،مطالبوعکسهای خود را جهت درج در سایتبرای ما ارسال نموده تا در تهیه هرچه بهتر سایت ما را یاری کرده باشید .

rezai135180@gmail.com

09183664840

با تشکر : رضا رضایی