مرام نامه سایت

مهمترین هدف سایت چهارطاق این است که مورد وثوق و اعتماد خوانندگان قرار گیرد.اصولی به شرح زیر در این سایت رعایت می شود:

  • احترام به جنبه های اجتماعی  جامعه
  • احترام به عقاید و اعتقادات رایج در جامعه
  • احترام به قانون و رعایت آن
  • احترام به اقوام و اقلیت های مذهبی و فرهنگ و رسومات آنان
  • احترام به حریم خصوصی افراد و اجتناب از خدشه دار کردن حیثیت افراد
  • حفظ امانت در استفاده از مطالب دیگران