عکس هایی از دانش آموزان قدیم و جدید چهارطاق

 

 danddesh copy

 IMG_0zm056از راست به چپ: اکبر(نظرعلی) رستمی ،مجتبی میرزایی،جواد رستمی،بهمن احمدی،احمد صادقی،حسن علی کریمی،شعبانعلی رستمی،امیرعلی مهدوی،سیدجواد میرصادقی،براتعلی سرلکیان،حمید اسفندیاری،رضارضایی،عبدالحسین مجیدی،اصغر بیات،ناصر رستمی،                محموداقا رستمی،عبدالحسین فرجی،اکرم کمانکش،زهرا عزیزی و معلم عزیزمان آقای مرادی نیا

DSC000382

 IMGz38
 DSC00k040  IMG_00fg54
 IMG_00xi55  IMG_05015
 ras1  ras3
 ras5
IMG_20160701_122643
 IMG_20160701_122958  IMG_20160831_215328