تاریخچه

روستای چهارطاق از توابع شهرستان خمین استان مرکزی می باشد.

قدمت این روستا به دوران قبل از اسلام برمی گردد.بطوریکه آثار برجای مانده ازتپه معروف به”قلعه گبری ها”دلیل بر این ادعا می باشد.بنا بر نقل قولی،درنزدیکی روستا(که هنوز آثار آن پابرجاست)چهار قلعه بر روی چهار تپه متعلق به مسلمانان وجود داشت که در اثر درگیری با اهالی ساکن در”قلعه گبری ها”این قلعه ها به مرور تخریب می شود.این چهار قلعه در آن زمان به چهارطاق معروف بود.سپس پس از تخریب کامل قلعه های فوق الذکر،اهالی به مکان فعلی روستای چهارطاق جابجا شده و هسته اولیه این روستا         را تشکیل میدهند.مهاجرین ارامنه حدود ۲۵۰سال پیش به این روستا مهاجرت نموده وتا سال ۱۳۲۰ در کنار مسلمانان زندگی کرده اند.    بعد از سال ۱۳۲۰بامهاجرت اهالی ارامنه،از روستاهای اطراف به این سکونتگاه مهاجرت کرده اند. به همین دلیل بعد از این تاریخ اکثر     مردم این روستا مهاجرینی بوده اند که از روستاهای دیگر به این روستا نقل مکان کرده اند.دلایل شکل گیری بافت فیزیکی-کالبدی         سکونتگاهای روستایی متعدد می باشد.بعنوان نمونه موانع طبیعی(ازجمله کوه ها،مسیل ها،رودخانه ها،جنگل ها،مزارع،باغ هاو…)     وموانع غیر طبیعی(جاده هاخطوط راه آهن،خطوط برق فشارقوی،مسیر قنات هاو…)همواره درجهات توسعه بافت روستاها ونحوه       شکل گیری آنها مؤثر بوده اند.روستای چهارطاق از این قاعده مستثنی نبوده و عوامل طبیعی همچون مزارع و باغ ها وعوامل غیرطبیعی همچون مسیر قنات و رودخانه فصلی در شکل گیری روستا تأثیر قابل ملاحظه ای داشته اند.با بیان این مطلب می توان        گفت هسته اولیه این روستا ابتدا دراطراف مسجد حضرت علی اصغر شکل گرفته است.سپس در اولین مرحله ،بافت کالبدی در دو جهات جنوب وجنوب غربی توسعه یافته است.دومین مرحله توسعه در جهت غرب به وقوع پیوسته و درمرحله بعدی درجهت شمال  بوده است.درچهارمین مرحله،روستا درجهات جنوب و غرب گسترش یافته است.مرحله کنونی توسعه،جهات شرق،شمال و جنوب شرق ارزیابی می شوند.  

از آثار باستانی این روستا میتوان به تپه قلعه گبری ها و قبرستان ارامنه و کلیسای ارامنه و تپه ای که دربین دوروستای چهارطاق و ده سفید قرار دارد و متعلق به دوره اشکانی است اشاره کرد

DSC000141 - Copy۱

                                                                                          تصویری از کلیسای ارامنه در روستای چهارطاق

روستای چهارطاق نیز در گذشته جزء روستاهای ارمنی نشین بوده است که در این روستا نیز یک قبرستان متعلق به ارامنه وجود دارد همچنین در قسمت غربی روستا و سمت چپ جادهِ رباط بر فراز یک کوه حدود ۲۵۰ متری آثار به جای مانده از یک قلعه گبری از هزاره های ماقبل میلاد به چشم می خورد.19995095820306635022