رضا

 I1M6G  IMG_00cx63
 rez32  rez30
 rez24  rez18
 IMG_00dh68  rez4
 rez16  rez20
 goz3asht1  gozas6ht2
 goza1sht0  IMG_00bp50
 IMG_00ap53از راست به چپ: رضا رضایی و رشید ابراهیمی(همکلاسی دوران دانشگاه اهل بابل)  IMG_00dm51
 IMG_00ahf73از راست به چپ: رضا رضایی و حمید چمنی  IMG
 IMG_00h35  IMG_00g37
 IMG_00q16  IMG_00p11یدالله خوانساری -مکان:قلاع گبری – زمان:سال ۱۳۶۵
 IMG_00k18  IMG_00j12

 IMG_00l38سرباز وظیفه داوود جعفری تاریخ:۱۳۶۹/۲/۲۰

 IMG_00rf46اصغر حمزه لو

 IMG_00u15از راست به چپ:شعبانعلی رستمی و رضا رضایی- مورخ:۱۳۶۸/۳/۱۲ مکان: کوه الوند

 IMG_00sq70
 IMG_00ri45  IMG_00x33
 IMG_00r22  IMG_00xv169
 IMG_00v29  IMG_00uj48
 IMG_0b019  IMG_0a028
 IMG_00zx41  IMG_0fg043
 IMG_00zn65  IMG_00y40
 IMG_0qw042  IMG_0lw060
 IMG_0fo062  IMG_0dly072
 IMG_0vk047  IMG_0sp071از راست به چپ: مجید صفایی و رضا رضایی
 IMG_0sdf066

 IMG_0rm049اکبر یاری

 IMG_0004تهران-سرآسیاب دولاب-قالیشویی-مورخ:۱۳۴۱/۶/۱ از راست به چپ: زنده یاد آقامیرزا رضایی،ولی الله رحیمی و زنده یاد حاج محمدکاظم میرزایی

 IMG_0002
 IMG_0003  IMG_0008
 IMG_0001  IMG_0zq067
 IMG_0009  IMG_0007
 IMG_0006  IMG_00012
 IMG_0005از راست به چپ:عباس محمدخانی و رضا رضایی  IMG_0012
 IMG_0011  IMG_0021
 IMG_00011  IMG_0010
 IMG_0018  IMG_0017
 IMG_0014  IMG_0013
 IMG_00025  IMG_0024
 IMG_0023  IMG_0009x23
 IMG_0022  IMG_00103
 IMG_00101مهندس احمد(میرزا) احمدی  IMG_0028خلیل ضیاورزی
 IMG_0026  IMG_00105
 IMG_0025  IMG_00122
 IMG_00120 IMG_00111مهدی غلامی
 IMG_00109محمد عابدی  IMG_00407
 IMG_00123  IMG_01015
 IMG_00414  IMG_00320
 IMG_00206  IMG_002320
 IMG_002008  IMG_01017
 IMG_01004  IMG_010009
 IMG_11826  IMG_008910
 IMG_007807  IMG_004213
 rez01  re1z
 moj102  moj14
 rez14  rez12
 rez34  rez57
 rez53  rez51
 rez65  rez67
 rez63  rez61
 rez59  rez76
 rez74  rez71
 rez69  rez125
 rez413  rez79
 15022010017  15022010020
 15022010021  15022010027
 15022010028  15022010025
 IMG